Levenhypotheek

Zoals zovele mensen bent u van plan om een hypotheek te nemen om een woning of ander vastgoed te kopen. Daarbij is het duidelijk dat u een lening zal moeten aangaan om dit pand op afbetaling te kunnen kopen. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met een levenhypotheek. Deze hypotheekvorm bestaat uit twee delen. Een deel is de hypothecaire lening die bedoeld werd om de geleende hoofdsom af te betalen. Een tweede gedeelte, (en daar komt het woord leven vandaan) is een zogenaamde gemengde levensverzekering. Net zoals bij de spaarhypotheek wordt bij de levenhypotheek de hypothecaire lening niet tijdens de looptijd, maar slechts aan het einde van de looptijd afgelost.

De maandlasten van een levenhypotheek

De hypotheeknemer betaalt maandelijks een bedrag voor de levensverzekering. Dit bedrag bestaat uit twee delen: enerzijds een spaargedeelte en anderzijds een deel dat het risico op overlijden dekt. Het spaargedeelte wordt op het einde van de looptijd van de levenhypotheek gebruikt om de hoofdsom van de lening mee af te betalen. Het risicogedeelte wordt aangesproken in geval de persoon die de hypotheek afsloot voortijdig overlijdt. Hierdoor hebt u dus altijd de zekerheid dat de hoofdsom afbetaald wordt, wat er ook gebeurt en dus ook wanneer u voor het einde van de looptijd zou overlijden. De maandlasten van een levenhypotheek bestaan zoals eerder gezegd uit een samengesteld bedrag. Dit bedrag blijft gedurende de hele looptijd van de levenhypotheek constant. Zodoende weet u altijd waar u aan toe bent.

Het bedrag van de maandlasten van een levenhypotheek

Wanneer u ondanks het wegvallen van het fiscaal voordeel een levenhypotheek zou willen aangaan, dan is het mogelijk om online hiervoor gebruik te maken van online calculators. Deze vindt u gemakkelijk door gebruik te maken van gespecialiseerde websites die u in staat stellen om op basis van het te lenen bedrag de maandlasten van uw hypotheek te berekenen.

Soms is een levenhypotheek een spaarhypotheek

Wie ons artikel over de spaarhypotheek gelezen heeft, zal gemerkt hebben dat ook daarbij de hoofdsom van de lening pas aan het einde van de looptijd afbetaald wordt. Er is zelfs meer, sommige levenhypotheken zijn gewoon een spaarhypotheek. Dit is het geval wanneer de rente die over het spaargedeelte ontvangen wordt, gekoppeld is aan de rente die betaald wordt op de af te betalen hoofdsom.

De levenhypotheek is niet altijd fiscaal aftrekbaar

De levenhypotheek is een fiscaal aftrekbare hypotheek, voor zover de lening afgesloten werd voor de wetswijziging van 1 januari 2013.